Truyện của Fromtheeast93

Đăng bởi: Fromtheeast93

260 - 34 - 1

Vô tình thấy một bài share trên Facebook nên oneshot này ra đời. Author: Mây của Đại

Đăng bởi: Fromtheeast93

306 - 44 - 1

Author: Mây của Đại Xin đừng chuyển ver hoặc repost.

Đăng bởi: Fromtheeast93

888 - 108 - 6

Author: Mây của Đại Xin đừng repost hoặc chuyển ver.

Đăng bởi: Fromtheeast93

92 - 14 - 2

Author: Mây của Đại Warning: Truyện có nói tục chửi thề, lưu ý trước khi xem Vui lòng không mang đi hoặc

Đăng bởi: Fromtheeast93

189 - 21 - 1

Author: Mây của Đại

Đăng bởi: Fromtheeast93

20 - 4 - 1

Vài thứ mình lưu trữ cho Mây của Đại thôi. Hôm nào cần lại lấy ra dùng.

Đăng bởi: Fromtheeast93

236 - 31 - 2

Không có nội dung, không có ý nghĩa. Chỉ là một phút ngẫu hứng. Author: Mây của Đại.

Đăng bởi: Fromtheeast93

4663 - 854 - 12

Những câu truyện được lấy cảm hứng từ những comment trên weibo. Author: Mây của Đại Xin vui lòng không repost

Đăng bởi: Fromtheeast93

19 - 4 - 1

Ảnh thuộc quyền sở hữu của @fromtheeast93 vui lòng ghi nguồn khi mang đi

Đăng bởi: Fromtheeast93

109 - 14 - 1

Author: Mây của Đại Vui lòng không repost hoặc chuyển ver.