Truyện của Fromtheeast93

Đăng bởi: Fromtheeast93

445 - 68 - 2

Author: Mây của Đại Warning: Truyện có nói tục chửi thề, lưu ý trước khi xem Vui lòng không mang đi hoặc

Đăng bởi: Fromtheeast93

69 - 8 - 1

Ảnh thuộc quyền sở hữu của @fromtheeast93 vui lòng ghi nguồn khi mang đi

Đăng bởi: Fromtheeast93

484 - 49 - 1

Vô tình thấy một bài share trên Facebook nên oneshot này ra đời. Author: Mây của Đại

Đăng bởi: Fromtheeast93

224 - 24 - 1

Author: Mây của Đại Vui lòng không repost hoặc chuyển ver.

Đăng bởi: Fromtheeast93

11248 - 1559 - 12

Những câu truyện được lấy cảm hứng từ những comment trên weibo. Author: Mây của Đại Xin vui lòng không repost

Đăng bởi: Fromtheeast93

1811 - 173 - 7

Author: Mây của Đại Xin đừng repost hoặc chuyển ver.

Đăng bởi: Fromtheeast93

296 - 29 - 1

Author: Mây của Đại

Đăng bởi: Fromtheeast93

599 - 60 - 1

Author: Mây của Đại Xin đừng chuyển ver hoặc repost.

Đăng bởi: Fromtheeast93

42 - 7 - 1

Vài thứ mình lưu trữ cho Mây của Đại thôi. Hôm nào cần lại lấy ra dùng.

Đăng bởi: Fromtheeast93

238 - 37 - 1

Author: Mây của Đại Warning: Đây là một câu truyện HOÀN TOÀN THUỘC TRÍ TƯỞNG TƯỞNG Please do not re-up