Truyện của Geminithekiller

Đăng bởi: Geminithekiller

788 - 44 - 11

12 Đứa trẻ nối tiếp sức mạnh của 12 vị thần Hoàng Đạo.Thế lực Hắc Ám cổ đại đã thức

Đăng bởi: Geminithekiller

94 - 18 - 7

6 đứa trẻ vô tình tiếp nhận được sức mạnh nguyên tố của tổ tiên.Thế lực đen tối cổ

Đăng bởi: Geminithekiller

1 - 0 - 1

Vương quốc Athanor thời bình yên,hại điện.Những người từng là kẻ thù nay đã trở thành bạn.Tất cả tụ hội