Truyện của GiagNWinkies

Đăng bởi: GiagNWinkies

929 - 164 - 5

Tác giả : giagNWinkies Nhân vật : Kang Daniel x Park JiHoon (always) Thể loại : hiện đại, reallife, ngọt

Đăng bởi: GiagNWinkies

26555 - 1950 - 49

Tác giả : giagNWinkies Nhân vật : Isaac x Sơn Tùng MTP (main), cùng một số nhân vật khác. Thể

Đăng bởi: GiagNWinkies

46 - 16 - 1

tác giả : Thiếu (giagNWinkies) nhân vật : Kim YoHan x Song HyungJun tình trạng : hoàn rồi nhe

Đăng bởi: GiagNWinkies

2822 - 386 - 9

"Muốn làm nhà vua thì trước hết phải làm một hoàng tử. Vậy để làm người yêu anh, thì em

Đăng bởi: GiagNWinkies

18924 - 1870 - 16

Tác giả : giagNWinkies Nhân vật : Kang Daniel x Park JiHoon Thể loại : ngắn, hiện đại, ngọt, thanh xuân vườn

Đăng bởi: GiagNWinkies

50 - 16 - 1

tác giả : Thiếu (giagNWinkies) nhân vật : Kim YoHan và Song HyungJun tình trạng : hoàn rồi nhe thể

Đăng bởi: GiagNWinkies

33516 - 2415 - 6

Tác giả : giagNWinkies Thể loại : ABO, H văn, hiện đại, Alpha x Omega Warn : truyện có H, cảnh

Đăng bởi: GiagNWinkies

6420 - 750 - 8

Tác giả : giagNWinkies Nhân vật : Kim YoHan x Song HyungJun Thể loại : hiện đại, ngọt sủng... Câu

Đăng bởi: GiagNWinkies

9462 - 1188 - 14

Tác giả : giagNWinkies Thể loại : nam x nam, cổ trang cung đình, ngọt, Cường công x Mỹ thụ, công

Đăng bởi: GiagNWinkies

1489 - 165 - 1

Tác giả : giagNWinkies Nhân vật : Kang Daniel x Park JiHoon Thể loại : Ngọt, thanh thủy, nhẹ nhàng... Note