Truyện của Goldenmoonblog

Đăng bởi: Goldenmoonblog

2771 - 463 - 17

ĐOẢN | LOVE STORY IN BUSAN Author: Golden Moon Pairing: Jungkook x Jimin Rating: 15+ Category: M/M Length: Không giới hạn Status: đang tiến hành. Note: Đừng

Đăng bởi: Goldenmoonblog

11813 - 2264 - 17

HỒ YÊU | Longfic •Author: Dee •Pairing: Jungkook x Jimin •Rating: NC-17 •Category: Fantasy, Romance, Alternative Universe •Length: •Status: chưa hoàn thành •Summary: Hai mươi năm

Đăng bởi: Goldenmoonblog

87 - 15 - 3

1. Đừng nhấc máy, bởi cậu ta chỉ gọi mỗi khi uống rượu hoặc ở một mình. 2. Đừng để cậu

Đăng bởi: Goldenmoonblog

1470 - 210 - 6

MY PHOTOGRAPHER •Author: QUINN •Pairings: Jungkook x Jimin •Rating: NC15 •Length: 5 part •Category: Romance, Alternative Universe •Status: Hoàn thành •Note: BELONGS TO GOLDEN MOON. DO NOT