Truyện của Goodbye__for_fear

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

97095 - 2097 - 25

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

53393 - 2460 - 56

Nội dung: Cổ đại, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang, sạch, HE Nhân vật chính: Sầm Duệ, Phó Tránh . Mỗi

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

22726 - 453 - 35

--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không