Truyện của Goodbye__for_fear

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

97937 - 2112 - 25

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

153774 - 5731 - 94

Nội dung: Cổ đại, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang, HE. Nhân vật chính: Sầm Duệ, Phó Tránh Độ tuổi:

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

24581 - 462 - 35

--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không