Truyện của Goodbye__for_fear

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

98249 - 2112 - 25

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

217919 - 7965 - 94

Nội dung: Cổ đại, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang, HE. Nhân vật chính: Sầm Duệ, Phó Tránh Độ tuổi:

Đăng bởi: Goodbye__for_fear

25355 - 497 - 35

--- Bạo quân vô tình PK Sát thủ tuyệt tình --- Thì ra... Có một loại tình, gọi là chỉ sủng không