Truyện của Guakid248

Đăng bởi: Guakid248

49 - 17 - 4

Một cô bé trung học luôn bị cô lập bởi đám học sinh cùng khóa. Chính cô bé cũng tin

Đăng bởi: Guakid248

5318 - 473 - 22

Cô ấy là thiên thần, thành viên cuối cùng còn sót lại của một gia tộc. Phải chống chọi bằng