Truyện của Guakid248

Đăng bởi: Guakid248

35 - 14 - 4

Một cô bé trung học luôn bị cô lập bởi đám học sinh cùng khóa. Chính cô bé cũng tin

Đăng bởi: Guakid248

2797 - 244 - 20

Cô ấy là thiên thần, thành viên cuối cùng còn sót lại của một gia tộc. Phải chống chọi bằng