Truyện của Guiliaine

cigarette

Writing

Đăng bởi: Guiliaine

346 - 35 - 2

"làm một điếu thuốc không anh trai?"

Đăng bởi: Guiliaine

20867 - 2550 - 40

bts || school

Writing

Đăng bởi: Guiliaine

39 - 10 - 3

sẽ tục tĩu vl ra ấy:)