Truyện của Guiliaine

cigarette

Writing

Đăng bởi: Guiliaine

204 - 46 - 3

"làm một điếu thuốc không anh trai?"

Đăng bởi: Guiliaine

22878 - 2852 - 43

from @guiliaine

bts || school

Writing

Đăng bởi: Guiliaine

59 - 10 - 3

sẽ tục tĩu vl ra ấy:)