Truyện của Hanhan___

Đăng bởi: Hanhan___

3 - 1 - 1

" Anh là Mặt Trời, em là Mặt Trăng. Chúng ta trị vì cả bầu trời. Nhưng thật sự