Truyện của Hanimisaki

Đăng bởi: Hanimisaki

2078 - 319 - 25

[Tự viết] Hắn là người địa cầu

Đăng bởi: Hanimisaki

41400 - 3694 - 200

[Tự viết] Hắn là người địa cầu

Đăng bởi: Hanimisaki

1293 - 159 - 26

Thần Phong một sinh viên hết sức bình thường, trong một lần chơi game vì quá ức chế mà đập

Đăng bởi: Hanimisaki

51970 - 4561 - 200

[Tự viết] Hắn là người địa cầu

Đăng bởi: Hanimisaki

50730 - 3867 - 200

[Tự viết] Hắn là người địa cầu

K13

Writing

Đăng bởi: Hanimisaki

64 - 7 - 1

Sáng thứ hai, một lớp học đột nhiên tiếp đón sáu nam sinh mới. Sáu người này không hề quen