Truyện của Hattoriheiji2004

Đăng bởi: Hattoriheiji2004

32 - 4 - 1

kể về lần sinh nhật của Trường, Toàn vì mua quà cho Trường đã trễ hẹn. Chuyện j đã khiến