Truyện của Hattoriheiji2004

Đăng bởi: Hattoriheiji2004

11 - 1 - 1

kể về lần sinh nhật của Trường, Toàn vì mua quà cho Trường đã trễ hẹn. Chuyện j đã khiến