Truyện của Hihibici

Đăng bởi: Hihibici

6220 - 663 - 10

Tên gốc: 再给我一次爱你的机会。 Tác giả: 扛ps大旗的小仙女。/Editor: Hibici. Thể loại: giới giải trí, ngược tâm, gương vỡ lại lành, HE. BẢN DỊCH ĐÃ CÓ

Đăng bởi: Hihibici

18261 - 918 - 9

Những mẩu truyện ngẫu hứng về hai couple Đường và Muối ✏ ❤ Perth x Saint ❤ 💙 Mean x Plan 💚 Is

Đăng bởi: Hihibici

1800 - 176 - 5

落花有意随流水, 流水无心恋落花。 Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa. Hoa rơi có ý theo nước chảy, Nước chảy

Đăng bởi: Hihibici

18425 - 1596 - 18

Tên gốc: 你曾说过会护我一世周全。 Tác giả: 扛ps大旗的小仙女。/Editor: Hibici. BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. "Nếu như quên tôi rồi, cậu