Truyện của Hoabingando

Đăng bởi: Hoabingando

99 - 6 - 7

Tại một thời điểm cuối thế kỷ XIX ở Paris, bị vây quanh bởi ma cà rồng ... Vanitas là ai?

Đăng bởi: Hoabingando

690 - 60 - 8

Văn án: Một người con gái bị Chúa trời ruồng bỏ Một người con gái mang trong mình muôn ngàn kí ức