Truyện của Hoabingando

Đăng bởi: Hoabingando

271 - 27 - 15

Tại một thời điểm cuối thế kỷ XIX ở Paris, bị vây quanh bởi ma cà rồng ... Vanitas là ai?

Trả test

Writing

Đăng bởi: Hoabingando

63 - 7 - 3

Đơn giản thôi! Như cái tên!

Đăng bởi: Hoabingando

7721 - 766 - 56

Văn án: Một người con gái bị Chúa trời ruồng bỏ Một người con gái mang trong mình muôn ngàn kí ức