Truyện của Hoabingando

Đăng bởi: Hoabingando

49 - 3 - 4

Tại một thời điểm cuối thế kỷ XIX ở Paris, bị vây quanh bởi ma cà rồng ... Vanitas là ai?

Đăng bởi: Hoabingando

335 - 16 - 4

Văn án: Một người con gái bị Chúa trời ruồng bỏ Một người con gái mang trong mình muôn ngàn kí ức