Truyện của Hoang___

Đăng bởi: Hoang___

3887 - 268 - 21

khoảng giữa thế kỉ thứ 5 trước công nguyên, thời kì hoành hành đỉnh điểm của "dị nhân" ma sói.

Đăng bởi: Hoang___

972 - 76 - 10

Như tiêu đề