Truyện của Hothithuthuy2003

Đăng bởi: Hothithuthuy2003

853 - 126 - 15

Bộ truyện này mình ghi theo sự suy diễn tiếp theo của mình(truyện này có phim nha AKB0048 có 2

Đăng bởi: Hothithuthuy2003

1026 - 196 - 31

mik bị mất nick kia nên giờ ghi lại, fic đầu tay, mik viết văn dở, không hay cho mik