Truyện của Htdp0606

Đăng bởi: Htdp0606

157 - 18 - 2

_ lần đầu thử sức viết đam. Cầu ủng hộ._ _ truyện dù không hay nhưng đó cũng là đứa con

Đăng bởi: Htdp0606

6 - 3 - 1

_ Truyện có thể xem như phần 2 của bộ "Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi", nhưng sẽ không dính

Đăng bởi: Htdp0606

342051 - 12289 - 74

... Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ... ... Tôn trọng chất xám của người