Truyện của Huytheguy98

Đăng bởi: Huytheguy98

530 - 93 - 8

Vương Nhã Lâm, một cậu thanh niên 17 tuổi chán đời một ngày bỗng bị triệu hồi sang thế giới

Đăng bởi: Huytheguy98

391 - 87 - 6

''Cái chết của cậu không phải là vô ích, Takado-kun, từ một kẻ có chết cũng không ai đoái hoài

Thông Báo

Writing

Đăng bởi: Huytheguy98

21 - 7 - 2

Đây là nơi post thông báo tổng hợp, tất tần tận đều sẽ được đăng ở đây

Đăng bởi: Huytheguy98

24 - 4 - 3

Cũng biết vẽ tí chút nên làm cái ArtBook ấy mà :V Chán viết truyện rồi Nếu mọi người thấy thích