Truyện của Huytheguy98

Đăng bởi: Huytheguy98

459 - 84 - 8

Vương Nhã Lâm, một cậu thanh niên 17 tuổi chán đời một ngày bỗng bị triệu hồi sang thế giới

Đăng bởi: Huytheguy98

252 - 51 - 5

''Cái chết của cậu không phải là vô ích, Takado-kun, từ một kẻ có chết cũng không ai đoái hoài

Thông Báo

Writing

Đăng bởi: Huytheguy98

20 - 5 - 2

Đây là nơi post thông báo tổng hợp, tất tần tận đều sẽ được đăng ở đây