Truyện của Hyhyvy

Đăng bởi: Hyhyvy

538 - 56 - 2

Bản dịch đã có sự cho phép từ bên artist nghiêm cấm việc mang hay chia sẻ truyện đi nơi

Đăng bởi: Hyhyvy

1290627 - 75930 - 188

Chỉ đơn giản là một góc nhỏ với mấy câu truyện lặt vặt thôi :333

X-event

Writing

Đăng bởi: Hyhyvy

7534 - 356 - 23

Truyện dịch tự biên tự diễn, tự dịch tự đọc

Đăng bởi: Hyhyvy

2933 - 117 - 10

hehehe rảnh quá~~~ hehe nói ngắn gọn thoi-- tui rất thik truyện này nên rảnh quá đăng lên thoi hehe (