Truyện của Hyhyvy

Đăng bởi: Hyhyvy

858 - 74 - 2

Bản dịch đã có sự cho phép từ bên artist nghiêm cấm việc mang hay chia sẻ truyện đi nơi

Đăng bởi: Hyhyvy

1244423 - 77466 - 175

Chỉ đơn giản là một góc nhỏ với mấy câu truyện lặt vặt thôi :333

Đăng bởi: Hyhyvy

3165 - 136 - 10

hehehe rảnh quá~~~ hehe nói ngắn gọn thoi-- tui rất thik truyện này nên rảnh quá đăng lên thoi hehe (

X-event

Writing

Đăng bởi: Hyhyvy

7961 - 378 - 23

Truyện dịch tự biên tự diễn, tự dịch tự đọc