Truyện của Id123457

Đăng bởi: Id123457

118 - 10 - 5

Trong truyện có thể có vài cái mình tự nghĩ còn một vài cái là lấy ý tưởng trên mạng