Truyện của Iwdi_918

Đăng bởi: Iwdi_918

1664 - 23 - 9

Đây là nhữg câu chuyện người thật việc thật do chính người trong cuộc kể bằng cách họ chứng kiến