Truyện của Jaebinnie

Đăng bởi: Jaebinnie

112 - 22 - 1

> Pairing: Kim Jiwon x Kim Hanbin - Double B Koo Junhoe x Kim Jinhwan - KJH Ongoing ...

Đăng bởi: Jaebinnie

27796 - 2398 - 36

Pairing: iKON (DoubleB - KJH - TwinMonster) Warning: 18+🚫 (Có chú thích ở mục lục)

Đăng bởi: Jaebinnie

3305 - 621 - 27

Author : Gió Độc Chuyển ver & Edit : Jaebinnie Pairing : KJH - Kim Jinhwan x Koo Junhoe