Truyện của Janeksy

Đăng bởi: Janeksy

204 - 34 - 4

"Ngày trước tớ muốn học điêu khắc nhưng bây giờ tớ lại thành nha sĩ rồi." "...." "Đừng bảo không liên quan.

Letters to J.

Writing

Đăng bởi: Janeksy

129 - 7 - 9

Mình từng rất sợ, sợ rằng tất cả chúng ta rồi sẽ có một ngày không cần đến Alzheimer cũng

Đăng bởi: Janeksy

82 - 10 - 1

"Quay về không hơn đi xa"

Đăng bởi: Janeksy

94 - 12 - 2

I'll just keep loving you as if you weren't a dream

Đăng bởi: Janeksy

99 - 10 - 1

"Hyungseob à, trẻ sâu răng thì không có ai chơi cùng đâu."

Đăng bởi: Janeksy

368 - 46 - 1

Kwon Soonyoung sau này mỗi ngày đều khuyên bảo mọi người phải cố gắng sống tốt để tích đức. Đừng

Đăng bởi: Janeksy

85 - 8 - 1

Vì giữa thế giới này mỗi ngày đều không ngừng gào thét, em được quyền chọn điều mình muốn nghe.

Đăng bởi: Janeksy

1785 - 186 - 9

"First, you think the worst is a broken heart What gonna kills you is the second part