Truyện của Jena_cake

Đăng bởi: Jena_cake

13 - 9 - 9

Thanh xuân của cậu và tớ #Love_yourself

Đăng bởi: Jena_cake

7 - 4 - 2

Just my diary

Đăng bởi: Jena_cake

23 - 7 - 5

Just a list of Harry Potter's Spells

Đăng bởi: Jena_cake

4 - 0 - 2

Hứng thị & hít drama cùng Ying 💜

Đăng bởi: Jena_cake

69401 - 2623 - 120

Just rumor ❣❣❣ Link gửi rumor and confession nha mấy bạn. Thoải mái tâm sự nha 😀😀😀 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHErkfOfCdUUhGinEmU3odJajJ7HZ9bsb1QEpCN1Pit5bULA/viewform?usp=sf_link Thanks for support me 😙😙

Đăng bởi: Jena_cake

875 - 19 - 28

Tác giả : Suzuki Koji Dịch giả : Lương Việt Dzũng Là tác phẩm kinh dị kinh điển của Nhật Bản The international