Truyện của Jena_cake

Đăng bởi: Jena_cake

776 - 16 - 28

Tác giả : Suzuki Koji Dịch giả : Lương Việt Dzũng Là tác phẩm kinh dị kinh điển của Nhật Bản The international

Đăng bởi: Jena_cake

5 - 4 - 2

Just my diary

Đăng bởi: Jena_cake

23 - 7 - 5

Just a list of Harry Potter's Spells

Đăng bởi: Jena_cake

64124 - 2522 - 118

Just rumor ❣❣❣ Link gửi rumor and confession nha mấy bạn. Thoải mái tâm sự nha 😀😀😀 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHErkfOfCdUUhGinEmU3odJajJ7HZ9bsb1QEpCN1Pit5bULA/viewform?usp=sf_link Thanks for support me 😙😙

Đăng bởi: Jena_cake

0 - 0 - 2

Hứng thị & hít drama cùng Ying 💜