Truyện của Jinivis

Đăng bởi: Jinivis

4 - 1 - 1

có một nơi để trở về, đó là nhà có những người để yêu thương, đó là gia đình có được cả

Đăng bởi: Jinivis

683 - 145 - 9

transfic . nếu bạn có fan là một phù thủy? . T/N: đừng tin những gì bạn nhìn thấy trước mắt :D . 22/10 -

Đăng bởi: Jinivis

1852 - 285 - 12

☆ bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa~~ ☆mận hỏi thì đào xin thưa,

[fixing] gay

Writing

Đăng bởi: Jinivis

734 - 113 - 7

transfic . minh hạo khiến tuấn huy cảm thấy mình gei hơn bao giờ hết . T/N: học đường máo tró :))))) . 7/11/'18

Đăng bởi: Jinivis

230 - 34 - 5

1001 facts về tớ và những điều đáng yêu xung quanh . kỷ niệm 1 năm dấn thân vào động kim cương

soulmate

Full

Đăng bởi: Jinivis

304 - 22 - 1

transfic . do you want to be my...? . T/N: vì quá cuồng Soulmate!AU và vì truyện hay quá ỌvỌ _______________ 30/4/'18

Đăng bởi: Jinivis

463 - 59 - 6

transfic . cậu thích mưa còn tôi thích cậu. . T/N: khán vũ nghĩa là ngắm mưa . lưu ý: lowercase . 19/7-23/8/'18