Truyện của Jinrie_e

Đăng bởi: Jinrie_e

3874 - 378 - 1

Cô ta viết thiếp nhưng không gửi đi.

Đăng bởi: Jinrie_e

925 - 175 - 2

Em ơi từ cái khắc khoảnh nào ấy, trong mắt tôi hồng hoa và rác rến chẳng còn khác biệt.

Đăng bởi: Jinrie_e

4099 - 1171 - 10

Sana, bồ thích tiền bối Joohyun à? Yas Mình không muốn bồ buồn nhưng Sana này, biết bồ và căn nhà khác