Truyện của Kamui_chan

Đăng bởi: Kamui_chan

8955 - 91 - 1

《 ba ba, bảo bối ướt (song tính)》 Tác giả: Công Tử Nhàn Phong cách: Nguyên sang nam nam hiện đại cao

Đăng bởi: Kamui_chan

5089 - 65 - 1

Gia tộc cộng phu Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Văn án: Nguyên sang nam nam hiện đại cao H chính kịch

Đăng bởi: Kamui_chan

15327 - 138 - 2

《 trướng trung hương 》 Tác giả: Trường Sinh Quân Giới thiệu vắn tắt: Phụ hoàng văn thao vũ lược, vì giang sơn

Đăng bởi: Kamui_chan

1455 - 16 - 1

Công chiếm Tác giả: Thiên Nhất Giới thiệu vắn tắt: Tác giả: Thiên Nhất / Tiểu Cẩu Trảo Tử / Cẩu Oa Tử Ở

Đăng bởi: Kamui_chan

5137 - 38 - 1

《 Quan gia hằng ngày (song /3P)》 Tác giả: Ái Ô Cập Ô Phong cách: Nguyên sang nam nam không tưởng cao

Đăng bởi: Kamui_chan

4507 - 39 - 1

Thiếu tướng là một tao bức Tác giả: Kim Thiên Thiện Nguyên sang nam nam tương lai cao chính kịch cường công

Đăng bởi: Kamui_chan

12805 - 79 - 2

《GV siêu sao quay phim nhật ký (song tính, N/P)》 Tác giả: Câu Quyển Nguyên sang nam nam không tưởng cao H

Đăng bởi: Kamui_chan

24891 - 250 - 2

Ái khuyển (song tính chủ nhân thụ chó công) Tác giả: Phóng Phi Tự Ngã

Đăng bởi: Kamui_chan

7404 - 48 - 3

Thoải mái tiếp thu (một công phụ tử thụ, song tính sinh con, cao h, điều giáo) Tác giả: snow Nguyên sang

Đăng bởi: Kamui_chan

22437 - 113 - 6

Thịt yến (song tính, não động thịt văn hợp tập) Tác giả: Tuyết Lạc Kim Thiên Phong cách: Nguyên sang nam nam