Truyện của Katolen

Đăng bởi: Katolen

3 - 0 - 1

Chuyện kể về hai người bạn thân Bạch Dũng Thái và Hàn Thiên Ngạo là đôi bạn thuở nhỏ cùng