Truyện của Khaclaplap03

Đăng bởi: Khaclaplap03

191 - 48 - 12

Tuyển tập những câu chuyện tình đơn thuần và đáng yêu của tuổi học trò. Những câu chuyện ấy có thể

Đăng bởi: Khaclaplap03

116966 - 16980 - 83

Bìa: @__King__Rika__ Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Yếm Cũng Có Chủ Tên Hán Việt: Tình Thoại Chung Hữu