Truyện của Khaclaplap03

Đăng bởi: Khaclaplap03

349 - 58 - 13

Tuyển tập những câu chuyện tình đơn thuần và đáng yêu của tuổi học trò. Những câu chuyện ấy có thể

Đăng bởi: Khaclaplap03

183684 - 21320 - 109

Bìa: @__King__Rika__ Tên truyện: Tình Thoại Tên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Yếm Cũng Có Chủ Tên Hán Việt: Tình Thoại Chung Hữu