Truyện của Khagiahao

Đăng bởi: Khagiahao

603 - 61 - 3

Thể loại: Công sủng Thụ, siêu ngọt, H, HE ( Truyện chưa hoàn và đang trong quá trình EDIT) Tác giả:

Đăng bởi: Khagiahao

8749 - 807 - 14

Tác giả : Khả Gia Hào Tình trạng : Đã hoàn thành Thể loại : Hài hước, bá đạo, hiện đại, tổng

Đăng bởi: Khagiahao

2749 - 251 - 5

Tác giả : Khả Gia Hào Tình trạng : Hoàn~ Đừng đọc chùa please

Đăng bởi: Khagiahao

2008 - 47 - 29

Tác giả: BĂNG MỊ EDIT: ĐĂNG NHƯ Thể loại: đam mĩ, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, công sủng

Đăng bởi: Khagiahao

8784 - 885 - 17

Tác giả : Khả Gia Hào Tình trạng : Đang cập nhật Thể loại : đoản, hài, HE, ngọt, sủng. Truyện không có

Đăng bởi: Khagiahao

3442 - 233 - 7

Tác giả: Khả Gia Hào Tình trạng : Hoàn~~~ Truyện mình tự viết nên đừng đọc chùa và đừng mang truyện của

Đăng bởi: Khagiahao

1060 - 77 - 3

Ngược...

Đăng bởi: Khagiahao

366 - 52 - 2

Author : Khả Gia Hào (Nin) Thể loại : Hài hước, sủng, ngọt, tổng tài, H, ấm áp Nhân vật chính :