Truyện của Khoakhoa2811

Đăng bởi: Khoakhoa2811

154882 - 16507 - 73

Chỉ đơn giản là một góc nhỏ rất riêng về Dụng Hậu. Một người tuy lớn xác nhưng tâm hồn lại

Đăng bởi: Khoakhoa2811

56618 - 8951 - 80

Một thiếu úy lục quân vì thương anh trai đến hết thuốc chữa mà chấp nhận bán đứng cấp trên.

Đăng bởi: Khoakhoa2811

20249 - 1961 - 19

Tâp hợp tất cả oneshot của những couple trên trời dưới đất tạp nham đủ thứ. Không có một couple

Đăng bởi: Khoakhoa2811

8830 - 518 - 8

Dũng ơi ! Mày nằm trên hơi lâu rồi đó. P/s: Điều quan trọng phải nói ba lần là Chinh nằm

Đăng bởi: Khoakhoa2811

93824 - 9080 - 52

Trong học viện bóng đá luôn có hai con người luôn chống đối nhau. Anh chàng đội trưởng Alpha Lương