Truyện của Khoinguyenduongthii

Đăng bởi: Khoinguyenduongthii

83 - 2 - 4

Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii Viết vì đam mê nên nếu không hay thì cứ cmt để tớ chỉnh sửa

Đăng bởi: Khoinguyenduongthii

116 - 8 - 2

Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii. Tên nhân vật được lấy từ truyện "Ma Đạo Tổ Sư" của tác giả Mặc

Đăng bởi: Khoinguyenduongthii

1765 - 83 - 13

[Tự Sáng Tác] Đoản Đam mỹ . Tác giả : Khởi Nguyên Dương Thii. Viết vì đam mê :3