Truyện của Khoinguyenduongthii

Đăng bởi: Khoinguyenduongthii

37 - 6 - 1

Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii. Nội dung: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Chiến), đam mỹ, cao H, 18+,

Đăng bởi: Khoinguyenduongthii

29371 - 1443 - 6

Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii. Tên nhân vật thuộc về truyện "Ma Đạo Tổ Sư" của tác giả Mặc Hương