Truyện của Khoitanbien

Đăng bởi: Khoitanbien

56451 - 799 - 42

Trn k do mk edit mk chỉ muốn tổng hợp lại để đok cho dễ thôi nên nếu chủ edit

Đăng bởi: Khoitanbien

12264 - 926 - 15

Tên gốc : The courtship of Harry Potter. Tác giả : Diana Williams. Người dịch : Mạc Ngân Tuyết. Thể loại : Harry

Đăng bởi: Khoitanbien

22808 - 306 - 9

Không phù hợp cho trẻ dưới 18+. Dù biết nói thừa nhưng ta vẫn cảnh báo cho ngầu xíu 😎😎😎☺☺☺

Đăng bởi: Khoitanbien

23975 - 225 - 1

Đăng bởi: Khoitanbien

79545 - 2434 - 9

Tác giả:Unknow Thể loại:đam mỹ, hiện đại,ngược,thế thân,sinh tử,HE.

Đăng bởi: Khoitanbien

3586 - 273 - 12

Tác giả: Phong Tao Tao Tao Tao Tao E&B: Hoại Băng Thể loại: Tây phương cận đại, niên hạ công, đại thúc

Đăng bởi: Khoitanbien

32 - 1 - 1

Trong đây mk tổng hợp lại những đam mà mình cảm thấy hay và đáng đọc và mính muốn lưu