Truyện của Khunglongxanh1997tn

Đăng bởi: Khunglongxanh1997tn

1007 - 135 - 9

Tác giả: Khủng Long Xanh Các mẩu truyện nhỏ, nhiều thể loại do mình tự sáng tác 🤗 hi vọng mn

Đăng bởi: Khunglongxanh1997tn

22747 - 1516 - 18

Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: đam mỹ cổ trang, h, ngược ngọt, sinh tử, 1x1, HE, vương gia băng

Đăng bởi: Khunglongxanh1997tn

85539 - 4405 - 44

Tác giả: Khủng Long Xanh Độ dài: 28 chương + 10 PN Thể loại: Đam mỹ, h văn, abo, axb, thiếu gia

Vân Vũ

Writing

Đăng bởi: Khunglongxanh1997tn

709 - 48 - 2

Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, H văn, 1x1, ngược, ân oán giang hồ, công

Đăng bởi: Khunglongxanh1997tn

892 - 84 - 6

Tác giả: Khủng Long Xanh Độ dài: 6 chương Thể loại: đam mỹ, cổ trang, 1x1, SE, ngược nhẹ, ôn nhu công,