Truyện của Kiler_one

Đăng bởi: Kiler_one

81 - 19 - 8

câu chuyện kể về kabuto và trang sử khá hào hùng hổ báo của cậu khi được chuyển sinh

Đăng bởi: Kiler_one

4023 - 531 - 34

Đứa trẻ mồ côi cha mẹ năm 3 tuổi được một tổ chức nhận nuôi và huấn luyện trở thành