Truyện của Killall335

DEATH ZONE

Writing

Đăng bởi: Killall335

33 - 8 - 4

Truyện kể về một thế giới hậu tận thế khi cuộc chiến giữa con người và Quỷ ăn thịt đã