Truyện của Killall335

DEATH ZONE

Writing

Đăng bởi: Killall335

44 - 8 - 4

Truyện kể về một thế giới hậu tận thế khi cuộc chiến giữa con người và Quỷ ăn thịt đã

Đăng bởi: Killall335

6 - 1 - 2

Truyện kể về Akira một chàng trai lớp 12 có cuộc sống vô cùng vất vả. Bị bại bè bắt