Truyện của Kimable1012

Đăng bởi: Kimable1012

1767 - 89 - 4

Tác giả :Vong Liễu TÌNH trạng bản gốc : Hoàn Chuyển ver : Kang Dongho x Kang Daniel

Đăng bởi: Kimable1012

18381 - 767 - 8

Tác giả gốc :quynhnguyenbangtan Truyện gốc :GaKook Tình Dục Người chuyển ver : kimarmy1812 Chuyển ver đã có sự đồng ý của

No Else to go

Writing

Đăng bởi: Kimable1012

27 - 0 - 1

Cre on Ao3

Đăng bởi: Kimable1012

2396 - 135 - 4

......Như tên gọi của truyện chỉ là cảm hứng thôi nên mình sẽ không đăng thường xuyên Chủ yếu là viết