Truyện của Kirikatori_rika

Đăng bởi: Kirikatori_rika

4065 - 695 - 80

Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không ở một mình để đọc đâu...bởi vì "nó" sẽ xuất hiện bất

Đăng bởi: Kirikatori_rika

23911 - 2289 - 119

Đơn giản chỉ là nơi xả xì trét (stress) cho các thanh niên Như cái tên

Đăng bởi: Kirikatori_rika

5032 - 621 - 50

Bộ sưu tầm đoản :3 À cái trang bìa là một trong những bộ sưu tập của tui :3

Đăng bởi: Kirikatori_rika

235559 - 11923 - 77

Ta chẳng bao giờ nghiêm túc làm truyện cả

Đăng bởi: Kirikatori_rika

2913 - 380 - 27

Chuyện kể về đời sống thường ngày của bọn giai sinh :v