Truyện của Kuroneko3026

Đăng bởi: Kuroneko3026

105657 - 8324 - 26

Tên truyện: Người Điên. Tác giả: Tiểu Yêu Tử. Thể loại: Niên hạ, ngược

Đăng bởi: Kuroneko3026

255 - 61 - 1

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 ~

Đăng bởi: Kuroneko3026

284631 - 25825 - 72

Tên truyện: Chàng quỷ của bác sĩ Tác giả: Bắc Dã Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, thần quái, bác sĩ công

Đăng bởi: Kuroneko3026

30873 - 1957 - 24

Tên truyện: Hai Mặt. Tác giả: Cỏ Xanh. Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, tâm thần phân liệt, hắc ám

Đăng bởi: Kuroneko3026

190685 - 10198 - 42

Tên truyện: Bệnh Ngược - 病虐. Tác giả: Mặc Tù - 墨囚. Thể loại: Hắc ám văn, bệnh kiều độc chiếm dục

Đăng bởi: Kuroneko3026

95585 - 9147 - 34

Tên truyện: Quái Vật. Tác giả: Tiểu Yêu Tử. Thể loại: Niên hạ bệnh kiều trung khuyển công x thể nhược nghiên

Đăng bởi: Kuroneko3026

68572 - 5976 - 42

Tên Hán Việt: Tàm Thực Tác giả: Tiểu Yêu Tử Thể loại: R18, hắc ám, vặn vẹo biến thái, trọng khẩu vị,

Đăng bởi: Kuroneko3026

80918 - 5282 - 48

Tên truyện: Chung Thái Phó. Tác giả: Bánh Sandwich Cá Ngừ. Thể loại: Cổ trang, 1x1, niên hạ, dưỡng thành, sư sinh,

Đăng bởi: Kuroneko3026

10892 - 1571 - 18

Tên truyện: Tan Chảy Tác giả: Tiểu Yêu Tử Editor: ♪ Đậu ♪ Thể loại: Đoản văn, hiện đại, 1x1, niên hạ, đô

Đăng bởi: Kuroneko3026

4169 - 544 - 8

Tên truyện: Không vũ lực không hợp tác Tác giả: Thành Tâm Thể loại: Hiện đại, 1x1, tâm cơ phúc hắc độc