Truyện của LanD1999

Đăng bởi: LanD1999

1973430 - 78990 - 119

Thể loại: ngôn tình, ngược thân, ngược tâm, có H nặng nhẹ tùy từng thời điểm, một xô máu chó, phi

Đăng bởi: LanD1999

37280 - 1958 - 31

Tất cả những đoản văn này đều là mình tự viết, không phải truyện reup. Vì mình viết quá