Truyện của Lee_snow114

Đăng bởi: Lee_snow114

223 - 38 - 10

mọi thứ chỉ mang tính chất giải trí. Có hơi xàm . Cảnh báo có hơi xàm

Đăng bởi: Lee_snow114

176 - 23 - 7

(Đam mỹ), ngược tâm Văn án: Ai hỏi tim ta đau không? Đau chứ Ai hỏi ta biết yêu không? Biết chứ Ai hỏi ta hối

Đăng bởi: Lee_snow114

39 - 9 - 5

Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, huyền huyễn, hệ thống Cường tráng thụ x phúc hắc âm trầm công Là một vị

Đăng bởi: Lee_snow114

21853 - 750 - 19

Mình viết vui thôi ha , nếu mà có ném đá thì vừa vừa ah nha

Đăng bởi: Lee_snow114

192 - 22 - 5

Tác phẩm này do @muddira, tôi chỉ dịch truyện do muddira viết, có thể dịch không đúng bản gốc nhưng