Truyện của Lethienan1379

Đăng bởi: Lethienan1379

139 - 20 - 5

Nói về tình cảm của các sao khi đã được cho hôn ước trước, đang học ở trường Filode.

Đăng bởi: Lethienan1379

52 - 31 - 9

Nhiều hình ảnh anime với nhiều phong cách khác nhau.