Truyện của Lexi_mineme

Đăng bởi: Lexi_mineme

291483 - 6476 - 31

Tựa gốc: ทฤษฎีจีบเธอ Tạm dịch: Thuyết Theo Đuổi Cậu Tác giả: JittiRain Couple: Kai x Third, Un x Too Số chương: 1 chương intro

Đăng bởi: Lexi_mineme

2214 - 93 - 2

Tựa gốc: Blue Kiss เพื่อนแก้เหงา Tạm dịch: Blue Kiss - Bạn chữa cô đơn Tác giả: Hideko_Sunshine Couple: Pete x Kao, Sun x

Đăng bởi: Lexi_mineme

22400 - 664 - 11

Tựa gốc: Dark Blue Kiss รักไม่ระบุสถานะ Tạm dịch: Dark Blue Kiss - Tình Yêu Không Cần Danh Phận Tác giả: Hideko_Sunshine Couple: Pete

Đăng bởi: Lexi_mineme

85828 - 3866 - 27

Tựa gốc: เขามาเชงเม้งที่ข้างๆหลุมผมครับ Tạm dịch: Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Tác giả: Larza Couple: Tunwa x Met Số