Truyện của Lieusat

Đăng bởi: Lieusat

1130 - 8 - 1

Đăng bởi: Lieusat

238 - 1 - 1

Đăng bởi: Lieusat

238615 - 1095 - 30

Bản dịch. C726 15h36 ngày 21.2.2018 - Vậy là đã xong chặng đường 600 chương đầu. Cảm ơn các huynh đệ gần xa

Đăng bởi: Lieusat

255 - 0 - 6

Bản dịch - UPDATE C50 --***- Sự đối lập mà hài hòa gần như hoàn hảo. Nhân vật chính hưởng thụ nhân

Đăng bởi: Lieusat

119 - 1 - 1

Đăng bởi: Lieusat

92 - 2 - 1