Truyện của Liptonchanhmuoi

Đăng bởi: Liptonchanhmuoi

3107 - 466 - 23

=== Tiếp tục là series thứ hai của bộ : "Chuyển sinh vào thế giới game Online" === ~ ~ ~

Đăng bởi: Liptonchanhmuoi

175924 - 14471 - 200

( ISEKAI ) Một lần tình cờ cậu tiếp cận một loại GAME và cũng tình cờ cậu được mời