Truyện của Liptonchanhmuoi

Đăng bởi: Liptonchanhmuoi

192729 - 15279 - 200

( ISEKAI ) Một lần tình cờ cậu tiếp cận một loại GAME và cũng tình cờ cậu được mời

Đăng bởi: Liptonchanhmuoi

9943 - 1419 - 47

=== Tiếp tục là series thứ hai của bộ : "Chuyển sinh vào thế giới game Online" === ~ ~ ~