Truyện của Liptonchanhmuoi

Đăng bởi: Liptonchanhmuoi

211556 - 16151 - 200

( ISEKAI ) Một lần tình cờ cậu tiếp cận một loại GAME và cũng tình cờ cậu được mời

Đăng bởi: Liptonchanhmuoi

15407 - 1934 - 58

=== Tiếp tục là series thứ hai của bộ : "Chuyển sinh vào thế giới game Online" === ~ ~ ~