Truyện của Ljs122

bản test

Writing

Đăng bởi: Ljs122

95 - 18 - 1

Bản test.

Đăng bởi: Ljs122

75 - 18 - 1

Chốn thiên đường không có linh hồn nào, không có thiên thần đâu. Chỉ có một con quỷ đang ẩn

Đăng bởi: Ljs122

403 - 71 - 1

• Ta đưa em đến trạm dừng chân cuối cùng. • Như thế hôm nay tôi lại nhớ em, và