Truyện của Loduamuoi

Đăng bởi: Loduamuoi

2989 - 274 - 31

- Tác giả:Chanh Tử Vũ - Thể loại:Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Ngược (p/s: Cân nhắc trước khi đọc nha, ngược lắm

Đăng bởi: Loduamuoi

9502 - 867 - 38

- Tác giả:Hạ Lâu Thê - Thể loại:Đam Mỹ, hiện đại, linh hồn chuyển đổi, tổng tài công, nhân viên thụ,

Đăng bởi: Loduamuoi

924 - 108 - 6

Tác giả:Lâm Tri Lạc Thể loại:Đam Mỹ, Hài Hước, đam mỹ, hài hài, tưng tửng, sến lụa =)), 1×1, HE Nguồn:nghebien8.wordpress.com

Đăng bởi: Loduamuoi

53109 - 3201 - 101

- Tác giả: Yên Thị - Nguồn:munlulu.wordpress.com - Chuyển ver: Me - Thể loại: Đam Mỹ, nhất thụ nhất công, xã hội đen

Đăng bởi: Loduamuoi

3625 - 404 - 18

Truyện chuyển ver không phải do mình viết :)) Tác giả: Hạ Vũ Thể loại: Đam Mỹ, Hiện đại, tạc mao nhân