Truyện của Lovingtaennie

Đăng bởi: Lovingtaennie

130 - 53 - 5

- 瞎了我的眼睛

Đăng bởi: Lovingtaennie

402 - 129 - 7

ngôi nhà dành cho các GOTWICE shipper - nơi giao lưu, trao đổi và chia sẻ về các couple nhà

Đăng bởi: Lovingtaennie

1580 - 403 - 19

Nơi làm quen,giao lưu, trao đổi hoặc fic về couple KONPINK Các confession gửi sao 10pm sẽ chuyển sang topic sau

ice cream.

Writing

Đăng bởi: Lovingtaennie

99 - 22 - 2

jennie rất thích kem và khi taehyung làm việc tại một cửa hàng kem. lowercase inteded. taennie. © 2018 | gguklisa- translator;©normaellyie poster xưn xẻo

about gotwice

Writing

Đăng bởi: Lovingtaennie

37 - 21 - 4

❝những momments và hint nhà gotwice. ❞ - được lượm lặt, sưu tầm - credit : instagram,facebook - got7 x twice 2018 ©lovingtaennie

Đăng bởi: Lovingtaennie

24 - 7 - 2

nhảm xàm

Đăng bởi: Lovingtaennie

341 - 85 - 3

anh từng nói với em "em có biết rằng anh yêu em?", nhưng giờ đây em biết rằng ý của

bitch

Writing

Đăng bởi: Lovingtaennie

537 - 106 - 4

manip request for my love