Truyện của Lynnboov

Đăng bởi: Lynnboov

111 - 22 - 5

Một người là ảnh đế , một người gần như là sát thủ, chạm mặt nhau liệu có đến được