Truyện của Lynnboov

Đăng bởi: Lynnboov

23 - 11 - 3

Một người là ảnh đế , một người gần như là sát thủ, chạm mặt nhau liệu có đến được