Truyện của Lys_smeraldo

Đăng bởi: Lys_smeraldo

1080 - 146 - 11

Tên: Voice Of The Sea (VOTS) Tác giả: 민Shiro (Min Shiro) Couple: Jeon Jungkook x Min Yoongi

Đăng bởi: Lys_smeraldo

10637 - 1380 - 27

Mân Doãn Khởi là một nhân viên thu tiền ở quầy tiếp tân trong một quán net nhỏ của Biện

Đăng bởi: Lys_smeraldo

327 - 51 - 4

Tên: UnDying Tác giả: Blue Smeraldo Couple: Kim Taehyung x Min Yoongi Tình trạng: 1.5/3 Thể loại: 1x1, hiện đại, có yếu tố

Đăng bởi: Lys_smeraldo

1488 - 79 - 12

Ở câu truyện trước (Tận Cùng Thế Giới) Cáo, tức là ad, đã có một thời gian nghỉ update để

Đăng bởi: Lys_smeraldo

3154 - 436 - 10

Tên: Hug Me Tác giả: Blue Smeraldo Couple: Kim Taehyung x Min Yoongi Tình trạng: Chưa hoàn (còn lâu mới hoàn) Thể loại: HE,