Truyện của Lys_smeraldo

Đăng bởi: Lys_smeraldo

1634 - 79 - 12

Ở câu truyện trước (Tận Cùng Thế Giới) Cáo, tức là ad, đã có một thời gian nghỉ update để

Đăng bởi: Lys_smeraldo

11677 - 1511 - 27

Mân Doãn Khởi là một nhân viên thu tiền ở quầy tiếp tân trong một quán net nhỏ của Biện

Đăng bởi: Lys_smeraldo

4510 - 570 - 10

FIc này cập nhập ở account @BlueSmeraldo93 (có pin ở Trang cá nhân). Hiện tại fic ở đây không