Truyện của MKhaiHoa7

Đăng bởi: MKhaiHoa7

25 - 2 - 2

Trên Cửu Trùng Thiên có ba vị thượng tôn, trấn thủ thiên giới, tiêu diệt ma tộc. Trong đó, một