Truyện của Medulies4923

Đăng bởi: Medulies4923

7598 - 369 - 5

#tự_viết mong rằng mấy bạn sẽ không copy truyện của mình nếu ch hỏi ý kiến nhé có lẽ viết

Đăng bởi: Medulies4923

228 - 26 - 3

đôi khi vì chuyện gì đó.......ta vô tình đánh mất thứ quan trọng nhất đôi khi vì yêu, mà bỏ